Požiarny servis Humenné, s.r.o.
Našej činnosti v oblasti ochrana pred požiarmi, požiarnej ochrane sme sa začali venovať už v roku 1999 v združení troch fyzických osôb Adrián BONK, Marián PIROCH a Ľubomír HUMENNÍK pod názvom POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ, združenie. Od roku 2003 vykonávame túto činnosť aj ako spoločnosť s ručením obmedzeným POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ s.r.o. V roku 2007 sa naším spolupracovníkom a spoločníkom stal Michal EMMEL.
Služby
Sociálne siete
Kontakt
Google Maps
Príspevky

O nás

Našej činnosti v oblasti ochrana pred požiarmi, požiarnej ochrane sme sa začali venovať už v roku 1999 v združení troch fyzických osôb Adrián BONK, Marián PIROCH a Ľubomír HUMENNÍK pod názvom POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ, združenie. Od roku 2003 vykonávame túto činnosť aj ako spoločnosť s ručením obmedzeným POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ s.r.o. V roku 2007 sa naším spolupracovníkom a spoločníkom stal Michal EMMEL.

Na fotke sa nachádza Logo spoločnosti "Požiarny servis Humenné, s.r.o." , BEST4FRIENDS, TAGS.WORLD

Potreby a požiadavky našich zákazníkov a vzdelanie spoločníka Adriana BONKA v odbore slaboprúd - informačná a zabezpečovacia technika  napomohli k  tomu, aby sme rozšírili nami poskytované služby o realizáciu  zabezpečenia objektov elektronickou požiarnou  signalizáciou  “ EPS “ zabezpečenia objektov kamerovým systémom   “ CCTV “ a elektronickým zabezpečovacím systémom, alarmami  “EZS”.

Túto kompletnú službu, realizácie EPS, EZS, CCTV poskytujeme  po úspešnom absolvovaní množstva školení a získaní potrebných oprávnení a certifikátov od roku od roku 2009 so zodpovedným servisným technikom Pavlom GEZOM.


Služby

Naša ponuka


- Technik požiarnej ochrany ( PO )

- Špecialista požiarnej ochrany ( PO )

- Bezpečnosť pri práci

- Prestupy cez požiarné deliace konštrukcie

- Hasiace prístroje

- Kamerové systémy CCTV

- Elektronická zabezpečovacia signalizácia ( EZS ), alarmy objektov

- Elektronická požiarna signalizácia ( EPS)Sociálne Siete

Kontakté Informácie & Odkazy


Adrián BONK - technik požiarnej ochrany, kontrolór hasiacich prístrojov

Mobil: 0918 990 551 , 0905 434 507


Ľubomír HUMENNÍK - kontrolór hasiacich prístrojov

Mobil:  0915 990 552 , 0905 748 505


Michal EMMEL – technik požiarnej ochrany, kontrolór hasiacich prístrojov

Mobil: 0915 990 553 Požiarny servis Humenné, s.r.o.

Kukorelliho 1499/24

066 01 Humenné

Slovensko

E-mail: bonkservispo@gmail.com

Web: www.poziarnyservis.sk


WEB
INDEX SK

google Maps

príspevky zo sociálnych sietí