VT KANAL s.r.o.
Od svojho vzniku v roku 2012 firma VT-KANAL s.r.o. zabezpečuje v Prešovskom a Košickom kraji komplexné kanalizačné a vodárenské služby pri riešení poruchových a havarijných stavov kanalizácií a vodovodov v objektoch, ako aj zhotovenie nových kanalizačných a vodovodných prípojok vrátane prepichov a jadrového vŕtania, výkopových prác a odvodnenia budov.
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Od roku 1994, poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností a správcovské činnosti pre bytové domy, polyfunkčné objekty a pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB).