VT KANAL s.r.o.
Od svojho vzniku v roku 2012 firma VT-KANAL s.r.o. zabezpečuje v Prešovskom a Košickom kraji komplexné kanalizačné a vodárenské služby pri riešení poruchových a havarijných stavov kanalizácií a vodovodov v objektoch, ako aj zhotovenie nových kanalizačných a vodovodných prípojok vrátane prepichov a jadrového vŕtania, výkopových prác a odvodnenia budov.
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Od roku 1994, poskytujeme a zabezpečujeme komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností a správcovské činnosti pre bytové domy, polyfunkčné objekty a pre spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB).
ARMAT TRADE s.r.o.
Veľkoobchod & Maloobchod zameraný na predaj širokého sortimentu kúrenárskych, vodoinštalačných a sanitárnych produktov.
ALU RENOSTAV s.r.o.
Výroba a montáž hliníkových okien, konštrukcií, predaj a montáž plastových okien, predaj a montáž interiérových a exteriérových dverí.
Ing. Ján Považan – Svietidlá
SVIETIDLÁ HUMENNÉ – SVETLO ROBÍ DOMOV Optimálne osvetlenie priestoru neslúži len na dobrú orientáciu či vykonávanie bežných činností. Svetlo v priestore plní aj ďalšie dôležité funkcie. Estetika a atmosféra vyžarujúceho osvetlenia dokáže ovplyvniť nielen emócie, ale tiež výkon, preto je vzhľad – dizajn svietidla významným parametrom pri jeho výbere.
PROMONT GLASS s.r.o.
Firma PROMONT GLASS, s.r.o. sa už viac ako 25 rokov venuje montáži a presklievaniu terás, balkónov, zimných záhrad, práci so sklom a tvorbe vitráži.
Breky s.r.o.
Jaroslav Brečka začal svoju samostatnú podnikateľskú činnosť v lesníckej oblasti zameranú na výsadbu vlastnej lesnej škôlky a na manipulovanie, ťažbu a spracovanie dreva ako fyzická osoba, živnostník už v roku 1994.
Požiarny servis Humenné, s.r.o.
Našej činnosti v oblasti ochrana pred požiarmi, požiarnej ochrane sme sa začali venovať už v roku 1999 v združení troch fyzických osôb Adrián BONK, Marián PIROCH a Ľubomír HUMENNÍK pod názvom POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ, združenie. Od roku 2003 vykonávame túto činnosť aj ako spoločnosť s ručením obmedzeným POŽIARNY SERVIS - HUMENNÉ s.r.o. V roku 2007 sa naším spolupracovníkom a spoločníkom stal Michal EMMEL.
StarStaff, s.r.o.
Sme dynamicky sa rozvíjajúca personálna agentúra momentálne pôsobiaca predovšetkým na trhu v Slovenskej republike s pobočkami vo viacerých regiónoch.
Centrum prírodnej liečby – Čajovňa – VP EKOTEA s.r.o.
V kamenných predajniach v Michalovciach a v Humennom Vám radi pomôžeme vybrať prírodné produkty na konkrétnu liečbu v správnej kombinácii s inými produktami a spoločne eliminovať Vaše ťažkosti.